Lagen förbjuder något ämne som ” genom att stimulera eller deprimera personens centrala nervsystem… påverkar den mentala funktionen eller känslomässiga tillstånd personen.”

köp billig lustgas patroner i Stockholm med expressleverans

Lustgas patroner, eller lustlustgas, tas regelbundet som ett rekreationsdrog. Ämnet används emellertid också av läkare för smärtlindring, ofta under förlossning, till exempel.

köp billig lustgas i Stockholm expressleverans

Därför hävdar två advokater i två separata fall i Storbritannien nyligen att deras klient bör betraktas som “oskyldig” av avsikt att leverera ett förbjudet ämne.

köp lustgas tub i Stockholm expressleverans

Som ett resultat kollapsade Fallen.

köp lustgas billigt i Stockholm expressleverans

Skolparty.se, verkställande direktör för drug charity lansera den senaste utvecklingen avslöja en grundläggande fel i den nuvarande brittiska lagen om psykoaktiva ämnen.

köp från lustgas butiken i Stockholm expressleverans